مطالعە‌ی تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

شما اینجا هستید

در دنیای امروز که وسائل ارتباط جمعی گوناگون آن را احاطه کرده است، کودکان روزانه در معرض سیل عظیمی از تبلیغات تجاری مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند. از آنجا که کودکان فاقد قدرت تشخیص کافی، تلقی‌پذیر و بر خرید خانواده‌ها تا حد زیادی تاثیرگذارند، تولیدکنندگان کالاها و خدمات در صدد سوءاستفاده از این ویژگی‌ها برآمده، آنها را مخاطب تبلیغات خود قرار می‌دهند. این امر انتقادات زیادی را در خصوص کمیت و کیفیت این تبلیغات در جوامع مختلف برانگیخته است؛ از این رو، در بسیاری از کشورها برای حمایت از کودکان در برابر تبلیغات تجاری تلویزیونی، قواعد و مقرراتی وضع شده است. این مقاله با نگاهی تطبیقی، مقررات کشورهای مختلف در این زمینه را بررسی کرده، نشان می‌دهد در بیشتر کشورها دو دسته قواعد در این خصوص وجود دارد؛ قواعد ناظر بر شکل و کمیت تبلیغات، و قواعد ناظر بر محتوا یا کیفیت تبلیغات در این مقاله، وضعیت این قواعد در کشورهای توسعه یافته و نظام حقوقی ایران مطالعه‌ی تطبیقی شده است.

درباره طرح

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
  • تلفن: ۸۴۹۷۷۰۵۰
  • ایمیل: cop(at)itrc(dot)ac(dot)ir