بازار محتوا

بازار محتوا سامانه‌ای است که باهدف توسعه دامنه‌ی انتقال پیام از طریق افزودن قابلیت‌های ویژه به محتواهای صوتی، تصویری، نرم‌افزار، خدمات عمومی و ارزش‌ افزوده، در رسانه ملی ایجادشده است.

این آثار توسط صاحبان آن به‌ صورت شراکت در سود و یا خرید مستقیم برنامه، مبتنی بر قرارداد فراهم می‌شود و انتشاردهندگان محتوا مانند سرویس‌دهندگان IPTV و سرویس‌های OTT یا شبکه‌های رادیو تلویزیونی یا تولیدکنندگان از آن بهره‌مند می‌شوند.

ذینفعان بازار محتوا، به‌صورت مستقیم توده مردم نیستند؛ اما امکان مشاهده فهرست‌ها و جستجوی آن‌ها و انتخاب محتوای مورد نظر برای مردم از طریق پورتال باشگاه مخاطبان فراهم می‌شود

برای دسترسی به این بازار به اینجا مراجعه فرمایید.